Vad är Taekwondo?

Taekwondo på Koreanska

TAEKWONDO är namnet på ett självförsvarssystem som förädlats till en kampsport. Den har sin tradition i den tidiga Koreanska historian och förlorar sig i töcknet i den 2000-åriga fragmentariska dokumentationen. Det som utpräglat TAEKWONDO är den stora variation varigenom man använder sina fötter som verktyg i kamp.

Alla rörelser är ursprungligen uppbyggda i en defensiv anda då man sedan urminnes tider som underordnad i det feodala samhället förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att freda sig mot övervåld.

Kampen mot övermakten medförde att den hårda träningen för att obeväpnad kunna möta väpnade styrkor förbättrade hälsan, välbefinnandet och den själsliga balansen hos underklassen i dåtidens Korea.

Ur denna historiska grund har TAEKWONDO utvecklats till en modern kampsport som ger utövaren självförtroende och gör honom samtidigt generösare vid mötet med svagare individer.

Efter tillräckligt lång träning blir man även anspråkslös då man insett att man bemästrar de mest konfliktfyllda situationerna. Anspråkslöshet och generositet är fundamentala delar av självförtroendet som alla individer åtnjuter och förbättrar i samband med kontinuerlig träning.

Ordet TAEKWONDO är uppbyggt av tre ord. TAE, KWON och DO. TAE betyder fot. KWON betyder hand. DO är det fysiska sättet att utöva något med maximal mental styrka. Med andra ord. Det fysiska sättet att med maximal mental styrka använda foten och handen i kamp, självförsvar och till vardags. För oss kan det vara besvärligt att förstå den verkliga innebörden. För en Korean som fostrats i denna anda sedan barnsben är allting TAEKWONDO.

Historisk bakgrund
Koreanernas förfäder hade sina religiösa riter i de förmodade föregångarna till dagens TAEKWONDO. Yongko, Tongmaeng, Muchon och Kabi är några av de slående exemplen på sportsliga aktiviteter från denna dunkla tidsålder. Lång erfarenhet och utveckling ledde så småningom fram till den primitiva föregångaren till TAEKWONDO som hette Taekyon.

Grottmålningar daterade till Kogyuro-dynastin (37 f.Kr.) uppdagades av en grupp arkeologer 1935 och visar tekniker som är inkluderade i dagens TAEKWONDO. Silla-dynastin som blev efterföljaren blev vida berömd för sin Hwarangdo, en organisation grundad på militarism och utbildning som även inkluderade den nobla ungdomen i dåtidens Korea.

Hederskodex som Hwarang var uppbyggd på nationell lojalitet, lydnad och respekt mot föräldrar, uppriktighet mot vänner, mod i strid och undvikande av övervåld. Hwarangdo rekommenderade sin träning i rekreationssyfte vid sidan av de militära och mentala övningar de själva utförde.

Under Koryo och Yi-dynastierna benämndes TAEKWONDO “SUBAK” som blev enormt populärt att demonstrera inför kungligheter och publik. “SUBAK” var samtida med Neikya och Weikya, två system inom Kung Fu som hade samma attraktionskraft på allmänhet och överhet. Vid denna tid publicerades även en bok som visar vilken popularitet “SUBAK” hade.

 

 De fyra delarna

Kyorugi – Kamp
Poomsae – Mönster
Kyek pa – Kraft,Kross,Bryttester
Hosinsul – Självförsvar

Det är kombinationen av dessa 4 delar som utgör Taekwondo.

Taekwondo är framför allt en spark konst, ofta med större tyngd på sport delen än konsten. Taekwondo utövare tenderar att hålla sina motståndare på ett längre avstånd från sig med hjälp av fötterna. det är en hård/mjuk, utåtgående ganska rak stil och är känd för sin kraftfulla stryrka.

Det finns ett stort sortiment av tävlingar och läger med många utövare.Träningen tenderar att innehålla mycket sparring, men har både form och
grunder i sin träning.

 

 

OS Athen 2004

 

Tävling delas i två discipliner: Kamp (Kyorugi) och Mönster (Poomsae)

 

Kyorugi – Kamp

Utföres mot en motståndare på en tävlingsyta som är 8×8 meter. Kampområdet i denna yta är 10x10m. För seniorer damer och herrar gäller 8 viktklasser och för juniorer damer och herrar gäller 10 viktklasser. Effektiv matchtid skall vara 3 ronder x 3 min för senior herrar och 3 ronder x 2min för damer senior samt juniorer herr och dam – med pausvila på 1 minut mellan ronderna. Det gäller att under rigorösa regler skaffa sig poäng genom kontrollerade slag och sparkar på tillåtna träffytor som för ändamålet är försedda med godkända skydd. Slag mot huvud är strängt förbjudet. Tre kantdomare avgör vilka attacker som är poänggivande genom att trycka på en knapp för röd eller blå som representerar de två tävlande.

Minst två av domarna måste ha tryckt inom en sekund för att datorn skall registrera poäng. Matchdomaren som är den fjärde domaren i en kamp ser till att kampen genomförs efter de fastställda reglerna. Ett jury-bord finns som övervakar att alla följer gällande regler, kollar matchtiden och redovisar förändringar i poängställning under pågående match.

 

 

Poomsae – Mönster

Taekwondo Poomsae

 

Taeguk Poomsae – symbolens och mönstrens betydelse

Taeguk är en symbol som representerar kosmos skapelse och mänskligt liv. Cirkeln symboliserar evighet och det röda och blå fältet symboliserar yin (um på koreanska) och yang, motsatsernas ömsesidighet. I Taeguk förenas därför kosmos och människan i symbios. De åtta symbolerna runt cirkeln kallas gwe. Varje mönster i Taeguk Poomsae motsvarar en av dessa symboler.

Taeguk poomse har en filosofisk och historisk bakgrund men är framför allt en genomgång av elevens grundträning i taekwondo. Taeguk Poomsae utgår från grundtekniker, ibland med tyngdpunkt på hand, ibland på fot, ibland med jämvikt mellan de två. Betoningen på kraft och hastighet varierar också från Poomsae till Poomsae, från långsamma och kraftfulla till snabba lätta rörelser.

I Poomsae tränar man på attack och försvar. I en serie rörelser växlar man snabbt mellan olika tekniker. Följande aspekter är viktiga för att Poomsaeträningen ska ge bästa resultat:

1) Förstå sammansättningen av rörelser i varje Poomsae.
2) Memorera linjer, rörelser och riktningar.
3) Tänk på under övningen:

A) Blick
B) Tyngdpunktsförskjutning
C) Hastighet (hög eller låg)
D) Kraft (stor eller liten)
E) Andning

 

 

Kyek pa – Kraft/Kross/Bryttester

Krossteknik

 

Dessa tester visar och lär eleven om kraften i en rätt utförd teknik. Kross tester utvecklar kraft och focus. Händerna och fötterna är oftast det man använder till att krossa med,eftersom händer och fötter spelar en avgörande roll i en Taekwondo utöavares utförande av olika tekniker. Den absolut viktigaste aspekten av Kyek pa är självförtroende i sin teknik.Om man tvekar eller om utförandet av krosstekniken inte är perfekt så kommer eleven snabbt och smärtsamt bli medveten om det.

Bryttester används ofta till gradering av högre grader, men det kan skilja från klubb till klubb. Likså matrialet som skas kross, det kan vara allt från trädplankor till betongplattor beroende på elevens nivå och kunskap.

 

 

Hosinsul – Självförsvar

Taekwondo Självförsvar

 

Självförsvarsdelen av Taekwondo handlar om att på olika sätt avväpna sin motståndare eller ta sig loss från olika grepp och hotfulla situationer. Grepp och kast ingår också i denna delen av Taekwondo.En hel del av dessa tekinker kan användas när man inte vill skada sin motståndare utan endast ta sig loss eller neutralisera sin motståndare utan att åsaka mckt skada.

1 stegs, 2stegs, 3stegs sparring används ofast när man tränar självförsvars tekniker. Stegsparring är när motståndaren anfaller med ett två eller tre tekinker och försvararen blockerar och kontrar med en egen teknik. Förutom stegsparring så övar man grepp och releaser, stående sittandes osv men hur mycket självförsvar man tränar skiljer från klubb till klubb.

 

 

Vem kan träna? -ALLA!

Oavsett förutsättningar, ålder och kön. Det finns en nisch
för alla. Kamp, självförsvar, mönster, motion, tävling!
Bestäm själv utifrån dina egna krav.

SJÄLVKLART ÄR VI ANSLUTNA TILL SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET, VILKET MEDFÖR ATT MAN ÄR FÖRSÄKRAD OM OLYCKAN ÄR FRAMME !!!!

Taekwondo är en olympisk gren
I OS tävlar herrar och damer i fyra respektive viktklasser.
För övrigt gäller samma regler som i övrig kamp!
 

 

Videovåld och gatuvåld

Landskrona Taekwondo Akademi tar avstånd från oseriösa personer som sammanblandar och utnyttjar TAEKWONDONS namn i samband med video- och gatuvåld. Om någon har detta som målsättning med sin träning är han/hon inte välkommen i Taekwondo-familjen!

 

 

TAEKWONDOS HISTORIA

Grundare av Taekwondo och International Taekwon-Do Federation

 

General Choi, Hong-Hi

Föddes den 9 November 1918. I sin barndom var han svag och sjuklig och hans föräldrar var ständigt oroade för hans hälsa. Han hade däremot en stark inre styrka och redan vid tolv års ålder så blev han avstängd från skolan för att ha agiterat emot de japanska myndigheterna som styrde Korea från 1910 till 1945. Efter denna relegering sände hans far honom till en av koreas mest berömda lärare i kalligrafi, mr. Han, Il-Dong. Vad få visste var att Mr Han var mästare i en annan konst – Taek kyon. Han, Il-Dong blev bekymrad över sin nye elev och började parallellt undervisa honom i Taek kyon vid sidan om kalligrafistudierna för att bygga upp Choi’s fysik.

1937 Sändes Choi till Kyoto, Japan för att fortsätta sin utbildning. I Kyoto mötte Choi en annan korean, mr. Kim som var mästare i en annan kampart – Karate-do. Redan efter två års intensiv träning graderades Choi till första dan, svart bälte i Karate-do.
Senare tränade Choi även under Master Guchin Funagoshi, Shotokan-Karates grundare och graderades till 2 dan Shotokan av honom.
Kombinationen mellan dessa karatetekniker tillsammans med Taek kyons fottekniker, var grunden till modern Taekwondo. När andra världskriget bröt ut, blev Choi mot sin vilja inkallad i den Japanska armén.

Han blev utposterad i Pyongyang, Nordkorea. Choi anklagades för att ligga bakom den koreanska självständighetsrörelsen och blev satt i japanskt fängelse i åtta månader medan man gjorde förundersökningar för den väntande rättegången. I sin cell började Choi träna sin art i ensamhet. Strax därefter blev hans cellkamrat och fångvaktare hans elever. Till slut så blev hela fängelsegården en träningsplats!!!
1945 lämnade japanerna Korea och detta räddade Choi från avrättning två dagar innan den skulle verkställas. Följande år så blev Choi andre löjtnant i den nya sydkoreanska armén(tillhöra USA). Choi blev snart kompanichef i Kwang-ju där han började undervisa hela kompaniet. Snart befodrad till förste löjtnant förflyttades Choi till Taejeon och blev satt som chef för andra infanteriregementet.

På sin nya post började Choi inte enbart undervisa koreanska soldater utan också amerikanska soldater som var stationerade där. Detta var den första kontakten för amerikanerna med vad som senare skulle komma att kallas Taekwondo.

1947 Blev Choi först kapten och sedan major.

I slutet av 1948 blev han överstelöjtnant.

1949 blev han överste och besökte USA för första gången.

1951 blev Choi brigadgeneral. 1953 Skapades 29. Infanteridivisionen på Cheju island. Detta förde med sig att Choi skapade Oh do kwan (min vägs skola). Choi’s träning av soldaterna blev enormt framgångsrik och äntligen kunde han börja vidareutveckla Karate- och Taek kyonteknikerna vidare till ett modernt system.

Den 11 April 1955 kallade den då mycket respekterade generalen samman ledarna för varje kwan, till ett historiskt möte.Eftersom skillnaden mellan de olika stilarna var relativt liten så föreslog Choi ett enande under ett namn. Så, vid detta historiska möte så enades man om namnet Taekwondo – fotens och den knutna nävens väg. Namnet påminde om den gamla termen Taek kyon så det verkade passande.En ny kampkonst hade fötts – en blandning av olika koreanska stilar, alla härstammande från de gamla Hwarang- och Sonbaekrigarna och japansk Karate-do.

General Choi skapade 24 stycken Hyung (plagierade av Karade Shotokan- rörelsemönster) där alla symboliserade kända personer och händelser i koreansk historia (colonization a historical view of Japan). Dessutom så ingick de hyung (kata på japanska) som Choi lärt sig under sin tid som karateka i sin nya konst. Ett exempel är kata “Bassai” som än idag utövas inom Shotokan karate-do. Efter en tid så tog Choi bort karatekatorna för att ytterligare “koreanisera” Taekwondo.

1959 Började Taekwondo på allvar spridas internationellt. Taekwondo’s grundare turnerade tillsammans med sina nitton bästa svartbälten runt i Asien. 1959 blev general Choi även vald som president för det nybildade Korea Taekwondo Association
(KTA – Daehan Taekwondo Hyophoe). 60-Talet blev en boom för Taekwondo.Nu utövades arten inte enbart i Korea utan även i USA och i många andra länder med Choi som ambassadör.

Choi grundade 1966 International Taekwon-Do Federation (Gukche Taekwon-Do Yeonmaeng) med medlemsländer som Vietnam, Malaysia, Singapore, Västtyskland, USA, Turkiet, Italien mfl.

1972 Gick generalen i exil av politiska skäl och flyttade till Toronto, Kanada där han öppnade ITFs nya högkvarter.

Idag har ITF 90 medlemsländer och är det näst största förbundet inom Taekwondo. ITF har idag sina starkaste nationer i Nordkorea och andra forna östländer, förutom USA.

 

  

Dagens Taekwondo

Taekwondo är en kampkonst med mycket nytänkande. Ständigt sker förändringar i tex Poomse.

Nya varianter på chagi sool – sparktekniker uppstår för att ytterligare effektivisera teknikerna.

De nya träningssätten uppstår vanligtvis i Korea och sprids sedan till övriga världen. Träningen har förändrats mycket under bara tio år så det är med spänning vi tar Taekwondo in i 2000-talet.

Taekwondo har lyckats att bevara den ursprungliga aspekten – självförsvar, och även lyckats skapa en oerhört populär amatöridrott.

Med IOKs stöd (Där dr Kim, Un-Yong även är vice president) så kanske Taekwondo en dag kan bli en proffsidrott. Taekwondo har överlevt i över 2000 år och artens framtid har aldrig sett ljusare ut än den gör idag. Dock så har WTF fått mycket kritik för OS i Sydney år 2000 då man tyckte att matcherna var för händelselösa. Detta har lett till en diskussion om en eventuell ändring av poängsystemet för att på så sätt få tävlingarna mer publikvänliga.

TKD finns numera i över 130 olika länder. 1977 bildades det svenska TaeKwonDo-förbundet. Nu det senaste decenniet har Taekwondon kämpat för att få vara med i OS. Sporten var uppvisningsgren både i Söul 1988 och i Barcelona 1992. Och 1994 beslutades det att Taekwondo skulle vara OS-gren och i Sydney 2000 gjorde sporten som bekant OS-premiär.

TKD är idag en av världens största kampsporter och den snabbast växande. Uppmärksamheten och OS-statusen gör att sporten kanske kommer att växa ännu mer i framtiden

 

  

Politik inom Taekwondo

Taekwondo idag är mer eller mindre delat i två läger. WTF och ITF.

Tekniskt är skillnaderna små. Det som skiljer sig är till största del tävlingsreglerna.

WTF använder fullkontakt med skydd, men inga handtekniker mot huvudet är tillåtna.

ITF använder en form av semikontaktoch tillåter handtekniker mot huvudet. Detta har fört med sig att WTF-utövare har specialiserat sig på sparktekniker.

I övrigt så skiljer sig uniformen och färgordningen på bältet. I ITF har man dessutom fler grenar som t ex krossteknik och specialteknik.

Dr. Kim’s WTF är ekonomiskt stödd av den Sydkoreanska regeringen och man har satsat enorma summor på att marknadsföra sig som kampsport.

WTF är det största globala kampkonstförbundet över huvudtaget i världen.

General Choi’s ITF har hela tiden hävdat att deras stil är originaltaekwondo och att alla andra former av Taekwondo är imitationer.

WTF brukar ignorera dessa påståenden. Nu när WTF blivit officiell olympisk gren så brukar general Choi säga att Taekwon-Do inte lämpar sig som sport men det var en av de ursprungliga anledningarna varför han valde Kanada som bas för ITF då de olympiska spelen skulle äga rum i Montreal 1976. ITF brukar också använda sig av stavningen “Taekwon-Do” istället för “Taekwondo”.

WTF kan man även säga representerar Sydkorea och ITF det kommunistiska Nordkorea även om ITF inte har någon direkt anknytning till den nordkoreanska staten som WTF och Sydkorea har.

Det finns många fler förbund inom Taekwondo, som gärna kallar sig oberoende, men som ändå mer eller mindre står under WTF eller ITF.

Skillnaden är ofta enbart filosofisk inom dessa förbund. Vissa s k “Kwans” har även egna förbund som t.ex Moo-Duk Kwan som är den största stilen inom WTF.

Dock, då den politiska situationen förbättrats avsevärt mellan Nord- och Sydkorea under det senaste året kan ett enande mellan de två stora förbunden bli aktuellt.

Där har de instruktörer bosatta utomlands ett stort ansvar då de har mer frihet än de som bor i Nord- och Sydkorea.

 

 

Taekwondo i Sverige

Numera är uppdelningen i Sverige mellan ITF och WTF välorganiserad. Respektive förbund har sitt eget SM (WTF) och RM (ITF).

Dock så har vi i Sverige något tämligen ovanligt – STF – Svenska Taekwondo Förbundet där alla klubbar, oavsett stiltillhörighet är medlemmar.

Styrelsen består av både ITF- och WTF-representanter. Att detta förbund är uppbyggt på detta sätt är inte enbart pga principen “tillsammans blir man starkare” utan även pga att tidigare på 80-talet tränade många av dagens instruktörer en “bland-stil”. Dvs man tävlade med WTF-regler men tränade ITF-mönster och grundteknik (Tul/Hyung) med ITF’s wave-motion-teknik.

För att anpassa sig efter internationella krav bytte många klubbar till “ren WTF-teknik”. Många så sent som i mitten av 90-talet.

 

”Källa: Daniel Lee, MUDO Akademien www.mudo.se”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *