Till föreningar i Landskrona

Till föreningar i Landskrona 

I går den 27 oktober fattade Folkhälsomyndigheten efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Skåne län uppmanas nu att undvika kollektivtrafik och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum. Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan förlängas. 

Beslutet fattades på grund av den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i Skåne. Just nu ökar antal intagna i sjukvården och det pågår dessutom ett ökat antal utredningar om covid-19 på särskilda boenden i Skåne. Hela länet är drabbat. Därför bedömer nu smittskyddsläkaren i Region Skåne att det krävs extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet.

Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i Skåne län att: 

  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar, matcher, cuper och tävlingar, särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner. Utomhusträningar i grupp bör också avstås.

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. 

 

Vad innebär de nya riktlinjerna för föreningarna i Landskrona? 

  • En checklista håller på att tas fram för riskbedömning vid planering av arrangemang/aktiviteter: ställ in eller ställ om exempelvis genom digitalt arrangemang, ändra öppettider eller genom att genomföra aktiviteten utomhus. Checklistan skickar vi ut senare.

  • Landskrona stad stänger alla idrottsanläggningar och idrottsplatser för träningsaktiviteter för alla som är 16 år och äldre från och med 29 oktober till och med den 17 november.

  • Det går under denna tid inte att boka en lokal/anläggning/konstgräsplan m.m. för match, cup eller tävling.
     

RF-SISU har tagit fram ett bildspel till föreningar gällande de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten, allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19 samt allmänna råd i region Skåne.
Se bildspel >>

Läget i Skåne är nu allvarligt och vi måste alla hjälpas åt, ta vårt ansvar och följa de nya råden. Vi kan alla göra en insats för att minska smittspridningen. Tack för att ni hjälper till!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *