Gradering

banner landskrona taekwondobälten gradering

Allmänt

Graderingen är ett tillfälle då ni ber oss instruktörer att objektivt bedöma era kunskaper och ge er feedback på vad som ser bra och vad som ser mindre bra ut för den nivå ni bör ha uppnått. Oavsett om man klarar graderingen eller ej så skall man ha med sig något hem. Vid graderingen bedöms helheten av de krav som finns för aktuell grad. Förutom att kunna de tekniker och den terminologi som gäller så är det bara att komma lugn och avslappnad till graderingen, dvs att känna sig mentalt förberedd. Syftet med graderingen är att ni skall ta fram det bästa ni har under detta tillfälle.

Lite allmänt om blockeringar

Namn på blockeringar är inte hämtade ur tomma luften utan lyckligtvis finns det ett system för detta, men naturligtvis finns undantag från detta system och som ny så är det svårt se skogen för alla träden. Vitt bälte lär sig helt enkelt vad som står i terminologin medan ni som skall gradera till grönt bälte och högre även ska kunna det som man graderat till förut.

Vi utgår här nedan utifrån en ställning som är i full faceing t ex en ap-kubi där man blockerar framåt.

Namn på poom = Blockeringsyta + höjd + blockeringsriktning
1) Vad blockerar jag med? Sonnal, an-palmok, bakkat-palmok, sonnal, deung-sonnal. Det som man blockerar med utgör första delen i den “poom” man utför. Låt säga vi blockerar med utsidan av underarmen (=motsatta sidan tummen sitter på), du ska se ovansidan av handen och knogarna – “bakkat-palmok”.

2) Blockerar jag högt, mittsektion eller lågt? Olgoll, momtong eller arae? Vi blockerar mittsektion i detta fall, dvs momtong. Vi har nu “bakkat-palmok momtong”.

3) I vilken riktning blockerar jag? Utåt eller innåt, dvs en bakkat-makki eller en an-makki? Vi
blockerar här inifrån, dvs en bakkat-makki. Vi har nu slutligen alltså “bakkat-palmok momtong bakkat makki” vilket är det fullständiga namnet på denna poom.

Lär er detta så är ni en bra bit på väg att kunna benämna det mesta i blockeringsväg , samma regler gäller för stötar (chigi).