Gradering hösttermin 2020

banner latkd 10
Graderingen är ett tillfälle då ni ber oss instruktörer att objektivt bedöma era kunskaper och ge er feedback på vad som ser bra och vad som ser mindre bra ut för den nivå ni bör ha uppnått. Oavsett om man klarar graderingen eller ej så skall man ha med sig något hem. Vid graderingen bedöms helheten av de krav som finns för aktuell grad. Förutom att kunna de tekniker och den terminologi som gäller så är det bara att komma lugn och avslappnad till graderingen, dvs att känna sig mentalt förberedd. Syftet med graderingen är att ni skall ta fram det bästa ni har under detta tillfälle.

OBS
Alla bälteskrav ligger digitalt på hemsidan, maila namn, ett önskat lösenord samt vilken mail som ska användas till info@latkd.se för att få konto och tillgång till dessa på hemsidan.
För att gradera måste man ha dobok / dräkt.

PLATS
Landskrona idrottshall, A-golvet. På grund av rådande Corona pandemi har vi bokat stora hallen så att vi kan genomföra graderingen på ett smitt säkert sätt. Föräldrar och anhöriga kan sprida ut sig på stolarna i hela idrottshallen.

TID
Lördagen 5/12 (Obs preliminära tider, beroende på antal anmälda)

10.00, obs kom i tid!

Anmälan
För att anmäla sig skriver man upp sig på listan som hänger på anslagstavlan i fikarummet på klubben. Man skriver sitt namn och vilket bälte man har just nu.
(Sista dag för anmälan är tisdagen 24/11.)

Betalning
På graderingen, kontant eller swish.
(Vid swish tillkommer 2.50 sek i bankavgift.)

PRIS
(Bälte och diplom ingår.)

Vitt bälte
Vitt bälte med 1 streck, 200:-
Vitt bälte med 2 streck, 200:-
9 Gup – Gult bälte, 250:-
9 Gup + 1 – Gult bälte med 1 grönt streck, 250:-
9 Gup + 2 – Gult bälte med 2 gröna streck, 250:-
8 Gup – Grönt bälte, 250:-
8 Gup + 1 – Grönt bälte med blått streck, 250:-
8 Gup + 2 – Grönt bälte med två blå streck, 250:-
7 Gup – Blått bälte, 300:-
6 Gup – Blått bälte med rött streck, 350:-
5 Gup – Blått bälte med två röda streck, 350:-
4 Gup – Rött bälte, 500:-
3 Gup – Rött bälte med ett svart streck, 550:-
2 Gup – Rött bälte med två svarta streck, 600:-
1 Gup – Rött bälte med tre svarta streck, 650:-
1 Dan / 1 Poom 1500:- ( Svart bälte.)

 

belt-diagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *