Elit online träning v.7

LTA inlett vår senaste projektsatsning tillsammans med TCC Friedrichshafen för att utveckla Taekwondo digitalt. Denna veckan har vi genomfört två inledande online träningar i samarbete med den internatioenllt erkända olympiska coach och tränaren Markus Kohlöffel. Ett initaiativ som förutom bidrar till höjd komptenes, även är en fantastiskt insats för att utveckla Taekwondo som sport.

TCC Friedrichshafen
•Erkänt olympiskt världsutbildningscenter för olympisk Taekwondo.

•Officiellt Olympiskt forskningscenter för olympisk Taekwondo i Europa.

•Europeiska Taekwondo Unionens officiella prestations- och utbildningscenter.

•Internationell akademi för toppidrottare i olympisk Taekwondo.

•Internatskola för de bästa nationella idrottarna i det tyska Taekwondoförbundet.

•Internationell utbildnings, kurs och avancerad träningsanläggning.

•Filialkontor Olympic Training Center Stuttgart.

•Regionalt toppsportscenter för Taekwondo Union Baden-Württemberg.

•Tävlings- och träningsanläggning för BSV Friedrichshafen.

TCC Friedrichshafen bedriver förutom high-performance sport även: •Forskning och utveckling av tränings- och tävlingsutrustning i samarbete med idrottsvetenskapliga avdelningen vid universitetet i Konstanz. Optimering och utveckling av sportprodukter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *