Taekwondo (kamp) från 7 år.

Vi har två tävlingsgrupper som kallas Kamplag. En grupp för barn 7-11 år och en för ungdomar och vuxna. Det är tävlingsgrupper där all träning är anpassad till tävlingsmomentet. Vi tränar anfall och försvarstekniker i matchliknade situationer, sparring mm. Detta är träning för de som är intresserade av tävling.