Sport management

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 1.jpg

Sport Management utbildar och erbjuder tjänster med inriktning mot idrottssektorn. Vi utbildar framtidens ledare i att organisera, leda och utveckla sitt ledarskap inom både den kommersiella som ideella idrottsorganisationen. 


Ledarskapskap

Ett bra ledarskap handlar kortfattat om beteendepåverkan under längre period med syftet att nå uppsatta mål för individen och för gruppen.


Coaching

Det är avgörande att du som tränare och coach håller dig uppdaterad och utbildad. Forskningen utvecklas hela tiden, speciellt på elit nivå.


Tränarutveckling

Utveckla dina tränarkunskaper i inriktad träning och bli så effektiv i ditt tränarskap som möjligt.


Vi planera, organiserar, leder och utvecklar hållbar, hälsofrämjande och framgångsrik idrott.

Kontakta oss!