Utövare & elitkoncept

1097268_546263092106094_824991985_o

 

Vision & verksamhetsplan

Mål 
· LTA ska vara en nationellt och internationellt framgångsrik Taekwondo förening med medaljkapacitet i många viktklasser.
  
· Det långsiktiga målet är att producera utövare till den svenska OS-truppen, kvala OS och slutligen ta medalj.

 

För att det ska bli verklighet krävs:

- ett gemensamt ansvarstagande mellan tränare och utövare & föräldrar.

- att fler aktiva ska få bra förberedelse för en fullvärdig internationell satsning bl.a. genom individuell träningsplanering och topp och talangsatsning.

- att topputövare får stöd för 100 procentig satsning med sikte på den yppersta världseliten, ekonomiskt stöd i högsta möjliga mån.

- dubbelt antal talanger i Topp- och talangprogrammet

- en resursförstärkning till nuvarande landslagssatsning med ett toppat kamplag personligt utvalda, målinriktade utövare bereda att satsa.

 

LTA konkretiserar målen i samspel med tränare och utövare i Topp & talang.

Det betyder: 
– att vi gör en årlig uppföljning av varje utövares kapacitetsutveckling och ”leveransmål”
– att vi för varje höst gör en prognos för truppens kapacitet baserad på mål för varje utövares konkurrenskraft
– att vi efter svenska elitserien utvärderar såväl truppens, utövarnas kapacitetsnivå och kapacitetsutveckling samt utfallet: antalet medaljer (kopplat till ”leveransmålen”) men också topp och ”personbästa”.


Riktlinjer Topp och talang
Ett långsiktigt planerat program med kontinuerliga förbättringar genom en ständig strävan efter ”bästa möjliga” ska karaktärisera verksamheten (aktuella förstärkningar/förbättringar se nedan). LTA:s Topp och talangprogram består av Topp- & talang, utmanare och ledare/tränare.


Topp-& talang
Ska utökas, men kvarstår i sin kärna och form samt förbättras i vissa delar. OS-kopplingen med planeringsperspektiven 4-8 år samt OS-förberedelserna förstärks.
  

Utmanare
Med individuella insatser för unga talanger och strategiska specialinsatser för (i första hand) utövarnas möjlighet till specialiserad träning och tränings planering. En ”framtidssatsning” kommer att utvecklas och planeras för Utmanare.
  

Tränare/Ledare
Ledar- och tränarutveckling, utbildningar med fokus på elitidrott och insatser behövs för att stärka tränarkompetensen

 

LTA:s  Topp, talang och utmanar program inrättas så att:

· Landslagskval och mästerskapsprestationer är målet,
· Landslags cykel är en naturliga planeringsperioderna,
· Landslags – förberedelserna är givna utvecklingsprojekt och
· De blivande landslagsutövarna är målgruppen samt
· ”Att en Landslags – satsning krävs varje år”!
    

LTA:s Landslagsutövare behöver bli flera och även utfallet av förhöjd potential behöver förbättras för att vi ska kunna nå målet att öka föreningens internationella konkurrenskraft och ta fler medaljer! 
  
LTA ska verka för att föreningens landslagsdeltagande förstärks via (topp och talang) samt också anpassa träningen med hänsyn till detta för att totalt få ut mesta möjliga effekt.

LTA ska verka för att ett adekvat, nationellt utbildningsutbud (akademiskt och idrotts-specifikt) för tränare på både junior- och internationell nivå utvecklas. Tränarnas kompetensutveckling är en nyckelfråga ur ett internationellt konkurrensperspektiv.

LTA ska som en långsiktig strategisk prioritering verka för att tränarskapet professionaliseras (fler anställda tränare) både på junior- och internationell nivå och att nationella karriärvägar för tränaryrket utvecklas.


Topp
 - landslagsutövare
Är de utövare som i dagsläget tillhör svenska landslaget i sin kategori eller tillhör toppen i respektive viktklass.  Dessa utövare tävlar internationellt och får ekonomisk stöttning i den mån det är möjligt.


Talang
Är de utövare som är på god väg att tillhöra Sveriges elit i respektive viktklass. Dessa utövare har en stor chans att prestera fina nationella resultat i framtiden med mer träning & matchrutin.


Utmanare
Är de utövare som tävlar aktivt och har som mål att tillhöra Topp & Talang.


Tränare/Ledare:
Johan Berg, ansvarig för all elitsatsning.
Gabriel Berg, assisterande tränare och resurs.
Saichon Rodmuang, assisterande tränare och resurs.

OBS
Övriga aktiva tävlar regionalt, avancerade som ej ingår i elitsatsningen kan i samråd med ansvarig tränare tävla utanför regionen. Samtliga aktiva i kamplagen måste tävla men samtliga medlemmar skall uppmuntras att tävla.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Kommande Events