Terminologi

1002350_546261292106274_1372662998_n

TERMINOLOGI 

HÄLSNING VID BÖRJAN OCH AVSLUTNING AV TRÄNING.

CHARYOT (Kommando från instruktör) – GUKKI  KJUNG NE

(Uttalas av Instruktören vart efter alla bugar mot Koreas flagga)

 CHARYOT (Kommando från instruktör) – KYOSA NIM  KJUNG NE

(Uttalas av den högst graderade eleven, vartefter man bugar mot instruktören)

-KYOSA NIM                 Hjälpinstruktör

-SABUM  NIM               Instruktör

-KWANG JA NIM          Huvudinstruktör / Mästare

KOREANSKA                                       SVENSKA

A
Agwison                                         valvhand (som när man ska greppa)
Ageumson mok                              vecket mellan tumme och pekfinger
Ahop                                              nio
An                                                 inåtgående
An palmok                                     insidan av underarmen
Ap                                                 framåt, front
Ap chagi                                        spark framåt
Ap chuk                                         främre trampdyna
Ap juchum seogi                            framåt ridande ställning
Ap koa seogi                                  framåt korsställning
Ap kobi                                           lång framåtställning
Ap seogi                                        gående framåtställning, kort framåtställning
Arae                                              låg sektion
Ap bal                                           främre benet
Ahnyong hasaeyo                         hej,godag
Anio                                               nej

B
Bakkat                                           utåtgående
Bakkat palmok                               utsidan av underarmen
Bal                                                 fot
Bal deung                                      vrist
Bal badak                                      undersidan av foten
Bal bakao                                      fot byte,byt ben 180 grader
Bal nal                                           fotkant
Bandae                                         samma sida med hand gentimot fotposition
Bandae dollyo chagi                     bakåt rundspark
Baro                                              motsatt sida gentimot fotposition
Batangson                                     nedersta delen av handflatan
Batangson kodureo makki             handflateblockering med assisterande hand
Batangson makki                            blockering med handflatan
Batangson momtong makki            mellan handflateblockering
Beom seogi                                    tigerställning
Bittureo chagi                                 vridande spark
Bittureo makki                                vridande högblock med öppen handflata
Bam joomeok                                 knogarna på knytnäven
Baek jool                                        Okuvlig själ och anda

C
Chagi                                             spark
Chareyot                                        givakt,hälsningsställning
Chigi                                              stöt, slag,sving ej från bältet/höften
Cha-Yang-Cha                               Vänster om 90 rader
Cha-Yang-U                                   Vänd mot träningspartner/instruktören
Chong                                            blå
Cheon ma ne yo                            varsågod
Chesong ham ni da                        förlåt mig

D
Dari                                                    fot
Dangyo teok jireugi                           Uppercut med höger hand medan man drar motståndarens ansikte mot sig med vänster hand
Da sot                                               fem
Deung jumeok                                  bakhand
Deung jumeok bakkat chigi              bakhandsslag
Deung jumeok jecho tzireugi            dubbla omvända knytnävsslag (uppercut)
Deung jumeok olegul apchigi           omvänt knogslag (bakhandslag) mot ansiktet
Do                                                     väg,system,metod,disciplin
Dobon kireugi                                   2 stegs sparring
Dobok                                               dräkt
Dobok dan ja                                    rätta till dräkten
Dojang                                              träningslokal
Dollyo                                                rundgående
Dollyo chagi                                    rundspark
Dubal dangsong                               alternerande hoppspark
Dubon                                            dubbel/två gånger
Dul                                                  två
Dung                                              omvänd (ovansida)
Du bal                                            bakre benet
Dwit chook                                      trampdyna häl
Dwit koomchi                                   baksida av hälen
Diro dora                                        vänd om
Dwit                                                bakåt
Dwit chagi                                      spark bakåt
Dwit koa seogi                                 bakåt korsställning
Dwit kubi                                        bakåtställning

G
Goman/kuman                               sluta
Gukki                                             koreas flagga
Gawison keut                                saxfinger,pek och långfinger
Gawi                                              sax
Gaesum                                         bröstslag

H
Hakdari seogi                                 tranställning
Hana                                              ett
Hanbon kireugi                               1 stegs sparring
Hansonal                                        enkel knivhand
Hansonal momtong makki              mellan enkel knivhandsblockering
Hansonkkeut                                   enkel fingerspets
Hecho makki                                    knuffande, puttande blockering
Huryo chagi                                     Snärtspark,
Hechyo                                            dubbel
Hong                                                röd
Hohyoop                                          andning

I
Il kop                                             sju
In jun                                             punkt omedelbart under näsan
In nae                                            beslutsamhet

J
Jebi-poom mok chigi                         knivhandsslag mot hals med ansiktsblockering
Jechin jumeok                                  uppdragen knytnäve (som i uppercut)
Jecho jireugi                                     omvänt slag, omvänd knytnäve, uppercut
Jireugi                                               slag från bältet
Dangyo teok jireugi                           uppercut med en hand
Juchum seogi                                   ridande ställning (se även nachuwo seogi)
Junbi                                                 redo
Joomeok/djumeok                             knytnäve

K
Kaleyo                                             stanna
Keso                                                fortsätt
Kawi                                                sax
Kawi makki                                      saxblockering
Kawisonkkeut                                  saxfingerspetsar
Keuman                                           avsluta
Keun dolchigi                                   njurslag
Kibon junbi seogi                             grundläggande färdigställning
Kihap                                               skrik, ”spirit shout”
Koa seogi                                        korsande benställning
Kodureo                                          assisterande hand, vaktblockering
Ko                                                   näsa
Kukkiwon                                        taekwondons högkvarter i Sydkorea
Kwanjangnim                                  huvudinstruktör, ”master”
Kwon                                              handens
Kyong je                                         buga
Kyorugi                                           kamp
Kyorugi junbi                                   kampställning
Kyosanim                                        hjälp instruktör
Ki                                                     livsenergi
Kam sa ham ni da                           tack för idag

M
Makki                                              blockering
Matchao kireugi                              Semi sparring
Mejumeok                                       Hammarnäve
Mejumeok nareyo chigi                   Hammarslag med yttersidan av knuten hand
Mireo chagi                                      Knuffspark, tryckspark
Moa seogi                                        ställning med fötterna ihop
Mok                                                  hals
Mom                                                 kropp
Momtong                                          mittsektion
Momtong  bakkat makki                   mellan utåt blockering
Momdora                                          snurrande
Moundusonkkeut                              två fingrar sammansatta
Mounsesonkkeut                              tre fingrar sammansatta
Mureup                                             knä
Mureup chigi                                    knästöt
Myong Chi                                       solarplexus
Mykyum                                           meditation

N
Naranhi seogi                                   parallellställning
Nakka Chagi                                      hookspark
Nareyo chagi                                     nedåtspark (yxspark)
Net                                                     fyra
Noon                                                  öga
Nang shim                                         grenen, underlivet

O
Olegul                                               högsektion
Oren seogi                                        höger ställning
Otkoreo are makki                            låg korsblockering
Ollyo                                                 uppåtgående

P
Pal                                                      arm
Palkup                                                armbåge
Palkup chigi                                        armbågsslag
Palkup dollyo chigi                              cirkulärt armbågsslag
Palkup pyojeok chigi                          måltavla armbågsslag
Palmok                                               handledsvrist, underarm
Poom                                                 grundteknik
Poomsae                                           mönster
Pyojeok                                              punkt,måltavla
Palkoop Pyojeok  chigi                       armbåge måltavla slag
Pyojeok chagi                                     måltavla spark
Pyon seon keut sevyo tzireugi            fingerstöt med lodrätt hand
Pyon son keut                                     svärdhand vid stöt med fingertopparna
Pyugi                                                   streching

S
Sabumnim                                     instruktör
Sambon kireugi                             3 stegs sparring
Santeul makki                              bergsblockering, vidöppen blockering
Set                                                tre
Seogi                                             ställning
Si jak                                             börja
Son                                               hand
Sonnal                                           knivhand,handkant
Sonnal are makki                           låg knivhandsblockering
Sonnal deung                                bakhand knivhand
Sonnal deung chigi                        bakhand knivstöt
Sonnal kodureo makki                   knivhandsblockering med assisterande hand
Sonnal mok chigi                           knivhandslag mot hals
Sonnal momtong makki                 mellan knivhandsblockering
Sonnal wesanteul makki                enhands bergsblockering med knivhand
Shåå                                              slappna av
Sonkeut                                         finger
Song                                              vinnare
Suogohesumida(Suogo)                bra jobbat,bra gjort

T
Tae                                               fot
Taeguk                                          den stora evigheten
Taekwondo                                    foten och handens väg
Ti                                                  bälte
Teok                                              haka
Tongmilgi junbi seogi                     koryo redoställning
Tzireugi                                          slag eller stöt där fingerspetsarna används, ofta lite felaktigt benämnt som chigi
Twio                                              hoppande

U
U-Yang-U                                       Höger om 90 grader

W
Wen seogi                                     vänster ställning
Wesanteul makki                           enhands bergsblockering

Y
Yo dol                                           åtta
Yol                                                tio
Yeop                                             sidan
Yop chagi                                      sidospark
Yo sot                                            sex
Yayo Kireugi                                  fri sparring
Ye                                                 ja
Ye ui                                              artighet
Yom chi                                          självkontroll

HÄLSNING VID BÖRJAN OCH AVSLUTNING AV TRÄNING.

CHARYOT (Kommando från instruktör) – GUKKI KJUNG NE

(Uttalas av Instruktören vart efter alla bugar mot Koreas flagga)

CHARYOT (Kommando från instruktör) – KYOSA NIM KJUNG NE

(Uttalas av den högst graderade eleven, vartefter man bugar mot instruktören)

KYOSA NIM - Hjälpinstruktör

SABUM NIM  – Instruktör

KWANG JA NIM  – Chefsinstruktör, Mästare

Förbund-Organisationer

WTF World Taekwondo Federation

STF Svenska Taekwondo Förbundet

ETU Europeiska Taekwondo Unionen

KUKKIWON Högkvarterat i Seol Korea

Räkneord

1                                 hana           il (första)
2                                 dul              ee (andra)
3                                 set             sam (tredje)
4                                 net             sah (fjärde)
5                                 dasot          oh (femte)
6                                 yosot          yok (sjätte)
7                                 ilkop            til (sjunde)
8                                 yodol          pal (åttonde)
9                                 ahop           gu (nionde)
10                                yol              ship (tionde)

11                                yol-hana
12                                yol-dul
osv.

20                                sumul
30                                sorun
40                                mahun
50                                shween
60                                yesun
70                                irun
80                                yodun
90                                ahun
100                              baek
200                              ee-baek

1000                            chéon

10,000                          man

100,000                        ship-man

1,000,000                      baek-man

Veckodagar och månader

Måndag                         wolyo-il
Tisdag                          hwayo-il
Onsdag                         suyo-il
Torsdag                        mogyo-il
Fredag                          kumyo-il
Lördag                          t’oyo-il
Söndag                         ilyo-il

Januari                         ilwol
Februari                       eewol
Mars                            samwol
April                             sawol
Maj                               ohwol
Juni                              yokwol
Juli                                tilwol
Augusti                          palwol
September                     guwol
Oktober                          shiwol
November                      shibilwol
December                      shibeewol

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Kommande Events