TAEGUK & POOMSAE

285617_546262212106182_573642646_n

TAEGUCK & POOMSAE

Il (1a) Jang: Taegeuk Il-Jang representerar Kwaen ”Keon”, ett av de 8 Kwaes (spådoms tecken), som betyder ”himmel och yang”. ”Keon” symboliserar början av skapelsen av alla ting i universum, så gör också Taegeuk Il-Jang i utbildning av Taekwondo. Detta mösnter präglas av enkelhet i att öva, mönstret består till stor del av steg och grundläggande tekniker som till exempel, Arae-makki, Momtong-makki, Momtong-jireugi, och Ap-chagi.

Diagram & Beskrivning

Taeguck IL Jang

 

Ji (2a) Jang: Taegeuk Ji-Jang symboliserar Kwaen ”Tae”, representerar en Kwae, ett av de 8 spådoms tecken som innebär  inre fasthet och yttre mjukhet. 

Diagram & Beskrivning

Taeguck Jl Jang

 

Sa (3e) Jang: Taegeuk Sa-Jang symboliserar Kwaen ”Ra”, ett (8 spådoms tecken), som utgör ”varmt och ljust”. Detta för att uppmuntra utövarna att hysa en känsla av rättvisa och hetta för sin träning / utbildning. Ett framgångsrikt utförande av detta bälte ger utövaren en befordran till nästa bälte. Nya tekniker i mönstret är tex: Han- sonnal-mok-chigi och Han-sonnal-makki och Dwit-Kubi. 

Diagram & Beskrivning

Taeguck Sam jang

 

Sah (4e) Jang: Taegeuk Sah-Jang symboliserar Kwaen ”Jin”, ett av de 8 spådoms tecken, som representerar ”åska” med innebörden mycket styrka och värdighet. Nya tekniker är sonnal-momtong-makki, pyon-son-keut-sewo-jireugi, jebipoom-mok-chigi, yop-chagi, momtong-bakkat-makki, deung-jumeok-olgul-apchigi. Olika rörelser inför kyorugi och mycket dwit-Kubi fall karakterisera dtta mönster.

Diagram & Beskrivning

Taeguck Sah Jang

 

Oh (5e) Jang: Taegeuk Oh- Jang symboliserar Kwaen ”Son”, ett av de 8 spådoms tecken, som representerar vinden, som betyder både mäktig kraft och lugnhet i enlighet med dess styrka och svaghet. Nya rörelser är Me-jumeok-naeryo-chigi, Palkup-dollyo-chigi, Yop-chagi, Palkup-pyo-jeok-chigi och ställningar som Dwit-koa-seogi, Wen-seogi och Oreun-seogi.

Diagram & Beskrivning

Taeguck Oh Jang

 

Yuk (6e) Jang: Taegeuk Yuk-Jang symboliserar Kwaen ”Kam”, en av de 8 spådoms tecken, som representerar vatten, och står för det oavbrutna flödet och mjukhet. Nya rörelser är Bitureo-Makki,Dolleyo-chagi, Olgul-bakkat-makki och Batang-son-momtong-makki.  

Diagram & Beskrivning

Taeguck Yuck Jang

 

Chill (7e) Jang: Taegeuk Chill-Jang symboliserar Kwaen ”Kan”, ett av de 8 spådoms tecken, som representerar berget, vilket innebär stark grund och hårdhet. Nya rörelser Sonnal-arae-makkki, Batangson-kodureo-makki, Kawi-makki, Mureup-chigi, Momtong-hecho-makki, Arae-jecho-jirugi, Otkoreo-arae-makki, pyojeok -chigi, Yop-jireugi och ställingarna Beom-seogi och Juchum-seogi.

Diagram & Beskrivning

Taeguck Chill Jang

 

Pal (8e) Jang: Taegeuk Pal-Jang symboliserar Kwen ”Kon”, ett av de 8 spådoms tecken, som representerar ”Yin” och jord, dvs rot/rötter och bosättning samt början och slutet. Detta är den sista av de åtta Taegeuken , vilket kan göra det möjligt för praktikanter att genomgå Dan prov, gradering  till [svart bälte]. Nya rörelser Dubal-dangsong-ap-chagi, Bakkat-palmok-kodureo-momtong-makki.

Diagram & Beskrivning

Taeguck Pall Jang

 

Poomsae KORYO

Koryo Poomsae symboliserar ”seonbae”, vilket innebär en lärd man, som kännetecknas av en stark krigisk anda samt den rättfärdig lärde mannens ande. Den andan som har ärvts genom tiderna av Koryo, Palhae är bakgrunden till Koryo Poomsae. De nya tekniker som förekommer i detta Poomsae är Kodeum-Chagi, Khaljaebi, Moureup-kokki, Momtong-Hecho-Makki, Jumeok-Pyojeok-Jireugi,Pyonson-Keut-Jecho-Jireugi,Batangson-Nullo-Makki,Palkup-yop-chigi, Me-Jumeok-Arae-Pyojeok-Chigi,Jumbi-seogi är Tong-mili-Jumbi-Seogi vilken kräver mental koncentration genom att placera handen i mellan övre och undre delen av buken där ”synd” [gudomlig] och ”Jeong” [ande] konvergerar. Linjen för Poomsaen representerar den kinesiska bokstaven, som betyder ”seonbae” eller ”seonbi”, en lärd man eller en man dygd i det koreanska språket.

Diagram & Beskrivning

Koryo (till 1a DAN)

 

Poomsae KEUMGANG

Keumgang [innebörd diamant] står för ”hårdhet”. Berget Keumgang på den koreanska halvön, som betraktas som centrum för nationell anda, och ”Keumgang Yeoksa” [Keumgang krigare] som namnges av Buddha, som representerar den mäktigaste krigare, är bakgrunden till denna Poomsae. Nya tekniker införs i denna Poomsae är Batangson-Teok-Chigi, Keumgang-makki, Santeoul-Makki, Kheun Dollyo-tChigi [stora gångjärn] och Hak-Dari-Seogi. Rörelser a i mönstret ska vara kraftfulla och väl avvägd

Diagram & Beskrivning

Kumgang (till 2a DAN)

 

Poomsae TAEBAEK

Taebaek är namnet på ett berg med betydelsen ”lysande berg”, där Tangun, grundaren av nationen för det koreanska folket  regerade landet. Det ljusa berget symboliserar själens helighet och Tangun´s filosofi: ”Hongik ingan” [humanitära ideal]. Nya tekniker införs i detta Poomsae är Sonnal-Arae-Hecho-Makki, etc. Linjen Poomsae är som ett kinesiskt tecken som symboliserade bro mellan himlen och jorden, vilket innebär människor grundade nationen på himlens order.

Diagram & Beskrivning

Taebaek (till 3e Dan)

 

Poomsae PYONGWON

Pyongwon innebär en slätt som är en stor utsträckt ut mark. Det är källan till liv för alla varelser och fältet där människor lever sina liv. Poomsae Pyongwon bygger på idén om fred och kamp uppkommit ifrån principerna om ursprung och användning. De nya teknikerna införs i denna Poomsae är palkup-ollyo-Chigi, kodureo-olgul-yop-Makki, dangkyo-teok-jireugi, meongye-Chigi, Hecho-santeul-Makki etc. jumbi-seogi är Moa-seogi-Wen-kyop-son [vänster överlappande händer], som kräver koncentration av kraft i början, och är källan till mänskligt liv. Poomsae betyder / står för ursprung och omvandling av slätten.

Diagram & Beskrivning

Pyongwon (till 4e Dan)

 

Poomsae SIPJIN

The word ”Sipjin” derived from the thought of 10 longevity, which advocates there are ten creatures of long life, namely, sun, moon, mountain, water, stone, pine-tree, herb of eternal youth, tortoise, deer, and crane. They are 2 heavenly bodies, 3 natural resources, 2 plants and 3 animals, all giving human beings faith, hope and love. The poomsae Sipjin symbolizes those things. The new techniques introduced in this poomsae are hwangso-makki [bull makki], son-badak[palm]-kodureo-makki, opeun-son-nal-jireugi, son-nal-arae-makki, bawi-milgi [rock pushing], son-nal-deung-momtong-hecho-makki, kodeo-olligi [lifting up], chettari-jireugi [fork-shape jireugi], son-nal-otkoreo-arae-makki, son-nal-deung-momtong-makki, which counts 10. The Chinese letter meaning ten is the form of the poomsae line, which signifies an infinite numbering of the decimal system and ceaseless development.

Diagram & Beskrivning

Sipjin (till 5e Dan)

 

Poomsae JITAE

The word ”Jitae” means a man standing on the ground with two feet, looking over the sky. A man on the earth represents the way of struggling for human life, such as kicking, trading and jumping on the ground. Therefore, the poomsae symbolizes various aspects occurring in the course of human being’s struggle for existence. The new techniques introduced in this poomsae are han-son-nal-olgul-makki, keumkang-momtong-jireugi, and me-jumeok-yop-pyojeok-chigi only, and the poomsae line signified a man standing on earth to spring up toward the heaven.

Diagram & Beskrivning

Jitae (till 6e Dan)

 

Poomsae CHONKWON

The word ”Chonkwon” means the Heaven’s Great Mighty, which is the origin of all the creature and itself the cosmos. Its infinite competence signifies the creation, change and completion. Human beings have used the name of Heaven for all principal earthly shapes and meanings because they felt afraid of the Heaven’s mighty. Over 4,000 years ago, the founder of the Korean people, ”Hwanin” meant the heavenly King. He settled down in the ”heavenly” town as the capital near the heavenly sea and heavenly mountain, where the Han people as the heavenly race gave birth to the proper through and action from which Taekwondo was originated. The poomsae Chunkwon is based on such sublime history and thoughts.

The new techniques introduced in thtis poomsae are nalgae-pyogi [wing opening], bam-jumeok-sosum-chigi [knuckle protruding fist springing chigi], hwidullo-makki [swinging makki], hwidullo-jabadangkigi [swinging and drawing], keumgang-yop-jireugi, taesan-milgi, etc., and a crouched walking manner.

The characteristics of movements are large actions and arm sections forming gentle curves, thus symbolizing the greatness of Chunkwon thought. The poomsae line ”T” symbolizes a man coming down from the heaven, submitting to the will of Heaven, being endowed power by the Heaven and worshiping the Heaven, which means the oneness between the Heaven and a human being.

Diagram & Beskrivning

Chonkwon (till 7e Dan)

 

Poomsae HANSU

The word ”Hansu” means water is the source of substance preserving the life and growing all the creatures. Hansu symbolizes birth of a life and growth, strength & weakness, magnanimity & harmony, and adaptability. Especially, ”han” has the various meanings, namely, the name of a country, numerousness, largeness, evenness, length and even the heaven and the root of evening, among others. Above all, the above significances, is the background of organizing this poomsae.

The new techniques introduced in this poomsae are son-nal-deung-momtong-hecho-makki, me-jumeok-yang-yopkuri[both flanks]-chigi, kodureo-khaljaebi, an-palmok-arae- pyojeok-makki, son-nal-keumgang-makki, etc., and also modum-bal as a stance.

Actions should be practiced softly like water but continuously like a drop of water gathering to make an ocean. The poomsae line symbolizes the Chinese letter that means water.

Diagram & Beskrivning

Hansu (till 8e Dan)

 

Poomsae ILYEO

Ilyeo means the thought of a great Buddhist priest of Silla Dynasty, Saint Wonhyo, which is characterized by the philosophy of oneness of mind [spirit] and body [material]. It teaches that a point, a line or a circle ends up all in one. Therefore, the poomsae Ilyeo represents the harmonization of spirit and body, which is the essence of martial art, after a long training of various types of techniques and spiritual cultivation for completion of Taekwondo practice.

The new techniques introduced in this poomsae are son-nal-olgul-makki, wesanteul-yop-chagi, du-son-pyo[two opened hands]-bitureo-jabadangkigi [twisting and pulling], twio- yop-chagi and the first stance of ogeum[knee back]-hakdari-seogi. Jumbi-seogi is the bo-jumeok-moa-seogi [wrapped-up fist moa-seogi], in which, as the last step of poomsae training, two wrapped-up fists are placed in front of the chin, which has the significance of unification and moderation, so that the spiritual energy can flow freely into the body as well as the two hands. The line of poomsae symbolizes the Buddist mark [swastika], in commemoration of saint Wonhyo, which means a state of perfect selflessness in Buddhism where origin, substance and service come into congruity.

Diagram & Beskrivning

Ilyeo (till 9e Dan)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Kommande Events