Regler

Reglerna har kommit till för att underlätta träningen, främja utvecklingen och ge underlag för en trygg och harmonisk atmosfär.Reglerna finns också till för att skydda utövaren under träningen och för att tränigen ska bli så effektiv som möjligt. Dojang (träningsskola) lär vi oss Taekwondo, därför ska vi visa vår Dojang vördnad och respekt. Reglerna ska följas av samtliga utövare.

Förhållningsregler

 • Akademin tillåter inte att träningen missbrukas. Vid missbruk blir vi tvungna att utesluta den elev som missbrukat Taekwondo, ur klubben.
 • Är du på besök hos någon i lokalen ska du inte störa träningen med prat eller dylikt.
 • Värna om trivseln i klubben, tex: lyft upp skorna på skohyllan och håll rent efter dig.
 • Buga mot flaggan och instruktören när du går in och ut ur dojang.
 • Du ska koncentrera dig under träningen och undvika onödigt prat, lyssna på din instruktör och fokusera på att göra så bra ifrån dig som möjligt.
 • Håll alltid din dräkt i gott skick, Dräkten ska alltid hållas ren.
 • Naglarna ska alltid vara klippta och fötterna rena.
 • Om dräkten under träning hamnar i oordning ska du vända dig bort ifrån övriga, rätta till den och sedan återgå till träningen.
 • Var aldrig respektlös mot din tränare/instruktör. En elev har rätt till egna åsikter men aldrig under träningen, som elev ska man lyssna på instruktören och diskutera efter träningen.
 • Om du måste lämna dojang så meddelar du instruktören först, specielt om det är barn så att vi inte blir av med någon under tränignen.
 • Har du någon skada så talar du om det för instruktören innan träningen så att instruktören vet detta och kan ta hänsyn till det.
 • Var alltid ett föredöme för de lägre graderade, du är senior elev och visar de lägre graderade hur man uppför sig.
 • I Akademien respekterar vi våra föräldrar och våra medmänniskor.
 • Tala till varandra på ett respektfullt sätt och undvik svordomar.
 • Buga för flaggorna det sista du gör när du lämnar Dojang.
 • Kom ihåg att uppföra dig utanför träningslokalen, du representerar Landskrona Taekwondo Akademi och som utövare hos oss påverkar ditt uppförande hur andra ser på Taekwondo, vår klubb, klubbens instruktörer, så uppträd passande.
 • Att träna TKD skall vara kul och givande men kan få allvarliga konsekvenser om det utövas på fel sätt. Därför finns det regler som utövaren ska följa för att förebygga att TKD inte missbrukas i och utanför dojang.