(SC) Sportchef, Johan Berg

1410274013_johan-id

– (SC) Sportchef Organisatoriskt och administrativt ansvar för verksamheten.
- Ansvarar för administrativ planering samt beställning av resor, kost och logi till nationella, internationella tävlingar.
- Ansvarar för beställning och distribution av kamplagets sponsrade tävlingsutrustning. Redovisning och kontaktansvar.
- Ansvarar för löpande rapportering till styrelse, samt att artikel, helst med bild, kommer upp på föreningens hemsida direkt efter, tävlingar eller annan viktig händelse som sker inom föreningens verksamhet. Obs! En kopia på denna rapport skall gå till föreningens produktsponsor samtidigt.
- Ansvarar för att arbetsdokument, information och foto på ledare och medlemmar läggs upp på avsedd plats på hemsidan.
-Ansvarar för att föreningens årliga verksamhetsberättelse inkommer till kommun och andra instanser.
- Projektansvarig skolverksam

Grad:
5 DAN
Började med Taekwondo:
1988/89
  • Kommande Events